Vážené reklamné spoločnosti,
vážená Rada pre reklamu,
vážená Asociácia vonkajšej reklamy,

v týchto dňoch zaznamenáva verejnosť na vašich reklamných plochách kampaň politickej strany, ktorá rozosieva nenávisť s prvkami poplašnej správy. Jedná sa o billboardy “stratenej Európy” s oznámením, že imigranti obsadzujú Európu. Táto skutočnosť je v príkrom rozpore s poslaním vonkajšej reklamy – prinášať užitočné informácie.

Umožňujete dávať priestor účelovo zostrihanému dokumentu, ktorý nabáda k rasovej, národnostnej a náboženskej nenávisti, a ktorý má na svedomí politická strana, ktorej členovia čelia žalobe alebo boli odsúdení za extrémistické výroky.

Pluralita názorov a sloboda slova neznamená diskutovať s extrémistami, ani im poskytovať  reklamný priestor. Tolerancia sa nepodporuje tým, že sa podporuje skupina ľudí s netolerantnými názormi. Nie všetko, čo je zákonné, je i etické.

Sme presvedčení, že na Slovensku sa reklamné spoločnosti riadia svojím etickým kódexom, a to najmä v týchto konkrétnych bodoch:

Reklama nesmie obsahovať také tvrdenia, výrazy, zvuky, ruchy alebo zobrazenia, ktoré by porušovali všeobecné normy slušnosti a ani nesmie obsahovať prvky znižujúce ľudskú dôstojnosť. V kontexte rešpektovania slušnosti a ľudskej dôstojnosti je potrebné venovať osobitnú pozornosť najmä v reklame.

Reklama nesmie bezdôvodne využívať motív strachu, vytvárať pocit strachu a prezentovať produkt ako vhodný prostriedok na odstránenie strachu.

Reklama nesmie zneužívať predsudky a povery.

Reklama nesmie obsahovať nič, čo by mohlo viesť k násilným aktom alebo ich podporovať a popularizovať.

Reklama nesmie obsahovať nič, čo by urážalo rasové, národnostné, politické alebo náboženské cítenie spotrebiteľov.


Reklama nesmie citovo vydierať.

V spoločenskom diskurze, aj vďaka nevymedzovaniu sa voči extrémistickej scéne, narastá nenávisť. V Poľsku má za následok vraždu primátora mesta Gdansk, v Maďarsku hrozí aktivistom za humanitnú pomoc utečencom trest odňatia slobody.

Isto poznáte dosah vplyvu svojho média a uvedomujete si, že zverejňovaním neetickej reklamy sa v očiach verejnosti stávate aj vy nositeľom jej obsahu. Tým sa podieľate na šírení extrémnych názorov skupiny, ktorá spochybňuje základné morálne hodnoty a prispieva k polarizácii spoločnosti. Vyvolávate tak zdanie, že ide o názor väčšinový, čo prehlbuje znepokojenie a obavy zo smerovania našej krajiny.

Apelujeme na vás, aby ste tieto myšlienky nepropagovali a nedegradovali svoje billboardy na nosiče extrémizmu. Veríme, že sa rozhodnete správne, pretože dobré meno sa ťažko získava, ale veľmi ľahko stráca.

Občianska platforma Nie v našom meste

Martina Strmeňová, koordinátorka platformy Nie v našom meste
Maroš Chmelík, riaditeľ Centra komunitného organizovania
Alexandra Bitušíková, prorektorka Univerzity Mateja Bela
Zuzana Števulová, Liga za ľudské práva
Beata Hirt, riaditeľka Komunitnej nadácie Zdravé mesto
Milan Zvada, dramaturg Centra nezávislej kultúry Záhrada
Zuzana Szabóová, koordinátorka programu Školy za demokraciu
Ján Gálik, organizátor Za slušné Slovensko Košice
Andrea Maková, Rada mládeže Banskobystrického kraja
Ingrid Krajčovičová, architektka, občianska platforma Nie v našom meste
Samuel Bravčok, študent, občianska platforma Nie v našom meste
Zuzana Majlingová, kurátorka, občianska platforma Nie v našom meste
Gabriela Birošová, študentka, občianska platforma Nie v našom meste
Martin Bízik, študent, občianska platforma Nie v našom meste

Nešírme nenávisť

Podporte spoločnú výzvu reklamným spoločnostiam, aby nedovolili propagovať nenávistné a extrémistické odkazy na svojich reklamných plochách.

[signature]

Týmto udeľujem súhlas podľa zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov občianskemu združeniu Centrum komunitného organizovania, ktoré zastrešuje občiansku platformu Nie v našom meste, sídlo: Kapitulská 13, 97401 Banská Bystrica a tretím osobám spolupracujúcim s Centrom komunitného organizovania na tejto kampani so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu môjho mena, priezviska a emailovej adresy. za účelom vedenia evidencie o podporovateľoch výzvy v rámci kampane „Nešírme nenávisť“.
Tento súhlas udeľujem aj za účelom informovania ma o priebehu kampane „Nešírme nenávisť“.
Tento súhlas udeľujem na dobu priebehu kampane „Nešírme nenávisť“, ale najneskôr do dňa 31.12.2019. Som si vedomý možnosti, že svoj súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať. Spracovanie osobných údajov administruje Centrum komunitného organizovania v súlade s týmito informáciami o ochrane osobných údajov.
* Povinné polia.
388 signatárov

Zdieľajte výzvu